تحصیل در کشور فرانسه

تحصیل در کشور فرانسه
توسط

با شرایط ویژه: تحصیل رایگان به زبان فرانسه و امکان استخدام پس از آزمون برای رشته های پزشکی

شرایط تحصیل در فرانسه – لیسانس
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال هزینه مراکزدانشگاهی ۲۵۰۰ یورو جهت دو ترم ۶ ماهه و ۴۷۰۰ یورو در مراکزخصوصی
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل موفقیت در آزمونTCF-DAP
که هر بهمن ماه در سفارت فرانسه در تهران برگزار میگردد، ترجمه مدارک بزبان فرانسه
مدارک تحصیلی مورد نیاز موفقیت در آزمونTCF-DAP
که هر بهمن ماه در سفارت فرانسه در تهران برگزار میگردد
شرایط فاصله تحصیلی
مدرک زبان مورد نیاز TCF-DAP
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی موفقیت در آزمونورودی بهمن ماه هرسال در سفارتفرانسه در تهران، ترجمه مدارک بفرانسه، ۷۵۰۰ یورو، مدارک مالی خانواده ، رزرو خوابگاه، ضمانت نامه مالی والدین
شرایط تحصیل در فرانسه – فوق لیسانس (Master 1)
طول دوره ۱ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال هزینه مراکزدانشگاهی ۲۵۰۰ یورو جهت دو ترم ۶ ماهه و ۴۷۰۰ یورو در مراکزخصوصی
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل کل پرونده تحصیلی دانشجو توسط استادان دانشگاه مورد نظر جهت موافقت باپذیرش بررسی می گردد
مدارک تحصیلی مورد نیاز دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک شرح حال و انگیزه نامه
شرایط فاصله تحصیلی مثبت در صورت مرتبط بودن با رشته
مدرک زبان مورد نیاز TCF-B2
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک بفرانسه، ۷۵۰۰ یورو، مدارک مالی خانواده ، رزرو خوابگاه، ضمانت نامه مالی والدین
شرایط تحصیل در فرانسه – دوره پیش دکتری (Master 2)
طول دوره ۱ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال هزینه مراکزدانشگاهی ۲۵۰۰ یورو جهت دو ترم ۶ ماهه و ۴۷۰۰ یورو در مراکزخصوصی
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل کل پرونده تحصیلی دانشجو توسط استادان دانشگاه مورد نظر جهت موافقت باپذیرش بررسی می گردد
مدارک تحصیلی مورد نیاز دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک شرح حال و انگیزه نامه
پروپوزال ده صفحه
شرایط فاصله تحصیلی مثبت در صورت مرتبط بودن با رشته
مدرک زبان مورد نیاز TCF-B2
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک بفرانسه، ۷۵۰۰ یورو، مدارک مالی خانواده ، رزرو خوابگاه، ضمانت نامه مالی والدین
شرایط تحصیل در فرانسه – دکترا
طول دوره ۱ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال هزینه مراکزدانشگاهی ۲۵۰۰ یورو جهت دو ترم ۶ ماهه و ۴۷۰۰ یورو در مراکزخصوصی
زمان شروع تحصیل اول سال میلادی
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل کل پرونده تحصیلی دانشجو توسط استادان دانشگاه مورد نظر جهت موافقت باپذیرش بررسی می گردد
مدارک تحصیلی مورد نیاز دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک فرانسه، دارا بودن Master 2
یا معافیت از آن(برای اعضاء هیت علمی دانشگاه ها)، داشتن بورس تحصیلی مقطع دکتری یا تعهد پرداخت هزینه تحصیل دکتری توسط مراکز علمی، لابوراتوارها علمی تحقیقاتی
شرایط فاصله تحصیلی مثبت در صورت مرتبط بودن با رشته
مدرک زبان مورد نیاز TCF-B2
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن مدرک زبان B2، ترجمه مدارک بفرانسه، ۷۵۰۰ یورو، مدارک مالی خانواده ، رزرو خوابگاه، ضمانت نامه مالی والدین
ویژه رشته های پزشکی
شرایط تحصیل در فرانسه – داروسازی دکترا پیوسته
شرکت در آزمونTCF-DAP
که هرساله در بهن ماه در سفارت فرانسه در تهرا ن برگزار میگردد
۵ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
حداقل معدل پس از موفقیت در آزمون فوق و اعزام بفرانسه دانشجو در دانشگاه ثبت نام کرده و در پایان سال اول کنکوری برگزار میگردد که بر حسب رتبه کسب شده دانشجو یا در تحصیلات پزشکی، یا داروسازی و یا دندانپزشکی ثبت نام می نماید
مدارک تحصیلی مورد نیاز دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی
شرایط موفقیت در آزمون TCF-DAP
شرایط فاصله تحصیلی با توجه به آزمون فوق اثری ندارد
مدرک زبان مورد نیاز TCF-DAP
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۳۰ الی ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن گواهی موفقیت در آزمون فوق، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، دارا بودن معادل ۷۵۰۰ یورو در حساب بانکی در ایران، ضمانت مالی رسمی والدین
ویژه رشته های پزشکی
شرایط تحصیل در فرانسه – دندانپزشکی دکترا پیوسته
شرکت در آزمونTCF-DAP
که هرساله در بهن ماه در سفارت فرانسه در تهرا ن برگزار میگردد
۵ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
حداقل معدل پس از موفقیت در آزمون فوق و اعزام بفرانسه دانشجو در دانشگاه ثبت نام کرده و در پایان سال اول کنکوری برگزار میگردد که بر حسب رتبه کسب شده دانشجو یا در تحصیلات پزشکی، یا داروسازی و یا دندانپزشکی ثبت نام می نماید
مدارک تحصیلی مورد نیاز دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی
شرایط موفقیت در آزمون TCF-DAP
شرایط فاصله تحصیلی با توجه به آزمون فوق اثری ندارد
مدرک زبان مورد نیاز TCF-DAP
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۳۰ الی ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن گواهی موفقیت در آزمون فوق، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، دارا بودن معادل ۷۵۰۰ یورو در حساب بانکی در ایران، ضمانت مالی رسمی والدین
ویژه رشته های پزشکی
شرایط تحصیل در فرانسه – پزشکی دکترا ناپیوسته
شرکت در آزمونTCF-DAP
که هرساله در بهن ماه در سفارت فرانسه در تهرا ن برگزار میگردد
۵ سال
زبان و هزینه تحصیل رایگان
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۲ سال
زمان شروع تحصیل نیمه شهریور هرسال
بیمه در طول تحصیل کامل
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۵۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
حداقل معدل پس از موفقیت در آزمون فوق و اعزام بفرانسه دانشجو در دانشگاه ثبت نام کرده و در پایان سال اول کنکوری برگزار میگردد که بر حسب رتبه کسب شده دانشجو یا در تحصیلات پزشکی، یا داروسازی و یا دندانپزشکی ثبت نام می نماید
مدارک تحصیلی مورد نیاز دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی
شرایط موفقیت در آزمون TCF-DAP
شرایط فاصله تحصیلی با توجه به آزمون فوق اثری ندارد
مدرک زبان مورد نیاز TCF-DAP
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ یورو بهنگام ورود و ثبت نام در دانشگاه
مدت زمان اخذ ویزا ۳۰ الی ۴۵ روز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی دارا بودن گواهی موفقیت در آزمون فوق، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، دارا بودن معادل ۷۵۰۰ یورو در حساب بانکی در ایران، ضمانت مالی رسمی والدین

قابل توجه دانشجویان گرامی:بت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید .

درخواست مشاوره

Share

نظرات

  1. با عرض سلام و خسته نباشید
    ببخشید من در حال حاضر دانشجوی سال دوم پزشکی ارمنستان هستم و معدل خیلی بالایی دارم به همراه مقالات isi و مدرک زبان فرانسه،انگلیسی و آلمانی
    اگر بخوام انتقالی بگیرم به دانشگاه فرانسه باید چه مراحلی رو طی کنم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *