بورس تحصیلی IB Diploma دانشگاه Nottingham انگلستان

بورس تحصیلی IB Diploma دانشگاه Nottingham انگلستان
توسط

بورس تحصیلی IB Diploma دانشگاه Nottingham انگلستان

 

زمینه علمی: تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه

سطح تحصیلی بورس: لیسانس

اهداکننده بورس: دانشگاه Nottingham

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس: انگلستان

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

– کمک هزینه تحصیلی: ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ پوند انگلیس (بسته به نمرات کسب شده و نوع رشته تحصیلی)

مدت زمان پوشش بورس: اولین سال تحصیل

نحوه درخواست: صلاحیت متقاضی برای این بورس، همزمان با بررسی درخواست پذیرش او در رشته دانشگاهی مورد نظر ارزیابی می گردد.

آخرین مهلت درخواست:

– متقاضی بایستی پذیرش تحصیلی خود را برای ورودی سپتامبر ۲۰۱۷ اخذ نماید و تا تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ (۱۰ مرداد ۱۳۹۶) این پذیرش را تایید نماید.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه Nottingham مراجعه نمایید.

 

http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/scholarships/undergraduate-scholarships/ib-diploma-ug.aspx

Share