اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

مجتمع آمـوزشی نیکان در نظر دارد به واجدین شرایط و افراد علمی فعال در سراسر کشور از طریق مصاحبه حضوری نمایندگی فعال دهد،با گستردگی دامنه ی فعالیت های آموزشی بسیار زیاد و درامد بالا

۱۷ سال سابقه درخشان

واحد نمونه سال در شمالغرب کشور

فرصت محدود و اولویت با کسانی که زودتر تماس بگیرند

وب سایت مجتمع آموزشی نیکان : www.nikan-edu.ir

۱- دفتر مرکزی:استان آذربایجان غربی ارومیه- فلکه خیام– مجتمع پاسارگاد– طبقه اول– دفتر مرکزی مجتمع آموزشی نیکان       شماره تماس: ۳۲۲۳۳۷۲۴-۰۴۴-۰۹۲۱۷۱۴۸۶۴۸

۲- شعبه ۲ : ارومیه-بلوار بسیج – کوی سالار- کوچه اول نیکان – آموزشگاه فنی و حرفه ای نیکان

                    شماره تماس: ۳۲۷۲۱۷۳۸-۰۴۴

۳- شعبه ۳ :ارومیه- خیابان ۸ شهریور – نبش کوی ۲۰- ساختمان آیهان از طرف خیابان طبقه اول

                    شماره تماس : ۳۲۲۵۲۷۸۹-۰۴۴

۴- شعبه ۴ :ارومیه- خیابان حافظ ۱ – جنب استخر و سونای پرورش – مرکز ماساژ نیکان

                   شماره تماس : ۳۲۲۵۰۵۹۵-۰۴۴

وب سایت مجتمع آموزشی نیکان : www.nikan-edu.ir

 

برخی از فعالیت های مرکز آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

 

برخی ازفعالیت های مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان

 

وب سایت مجتمع آموزشی نیکان : www.nikan-edu.ir