بورسیه تحصیلی مقطع پست دکتری در مرکز مطالعات پل ملوون انگلستان

بورسیه تحصیلی مقطع پست دکتری در مرکز مطالعات پل ملوون انگلستان

بورسیه تحصیلی مقطع پست دکتری در مرکز مطالعات پل ملوون انگلستان

مرکز مطالعات هنری پل ملون بریتانیا، سالیان متمادی به منظور کمک به دانشجویان در مقطع دکترا در عرصه هنر و تاریخ معماری فعالیت داشته است.
این بورس تحصیلی به افرادی تعلق می گیرد که پایان نامه دکتری خود را در چهار سال گذشته (قبل از ژانویه ۲۰۱۷) ارائه داده باشند.

مرکز مطالعات هنری پل ملون بخشی از دانشگاه ییل انگلستان است.

موضوع پروژه های مورد پذیرش این دوره؛ پژوهش و تحقیق در عرصه هنر و تاریخ معماری بریتانیا از قرون وسطی تا امروز است.

مبلغ کمک هزینه این دانشگاه برای هر نفر ۸۰۰۰ پوند است.

مهلت ارسال درخواست: ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید :

http://www.paul-mellon-centre.ac.uk/fellowships-and-grants/opportunities/postdoctoral-fellowships/season/spring-2017

 

 

Share