بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان برای تمامی رشته های تحصیلی

بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان برای تمامی رشته های تحصیلی

نام بورسیه: بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان Chevening Scholarship

دانشگاه و کشور اعطا کننده: تمامی دانشگاههای انگلیس

موضوع بورسیه: تمامی رشته های تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شرایط و مدارک:

ترجمه آخرین مدرک تحصیلی
ترجمه ریز نمرات
مدرک دال بر توانایی زبان انگلیسی
دو نفر رفرنس

کشورهای مورد پذیرش: متقاضیان از کشورهای مختلف از جمله ایران و افغانستان

ارزش بورسیه و موارد پوشش:
بلیط رفت و برگشت
مقرری ماهیانه
معافیت از شهریه دانشگاه
معافیت از هزینه ویزا

راهنمای هر مرحله :

Eligibility criteria:
http://www.chevening.org/apply/eligibility-criteria

English language criteria:
http://www.chevening.org/apply/english-language-requirement

Courses:
http://www.chevening.org/apply/courses

References:
http://www.chevening.org/apply/references

Work experience:
http://www.chevening.org/apply/work-experience

Online application system:
http://www.chevening.org/apply/online-application-system

Interviews:
http://www.chevening.org/apply/interviews

Placement timeline:
http://www.chevening.org/chevening/placement-timeline-what-to-expect

مدارک زبان مورد قبول :

Academic IELTS
Pearson PTE Academic
TOEFL iBT
C1 Advanced (formerly Cambridge English: Advanced [CAE])
Trinity ISE II (B2)

مهلت ثبت نام: ۶ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

اطلاعات برای ایرانیان:

http://www.chevening.org/iran

 

ثبت نام آنلاین:

https://chevening.smartsimpleuk.com/s_viewpolicies.jsp?poltoken=HwwPfBgoY1hfRQ%3D%3D&token=XVtQC1oGZV9YRRZYQApSRFRVZ1VxBnVpE2U%3D&invitetoken=

Share