بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه SKOVDE سوئد ۲۰۱۷

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه SKOVDE سوئد ۲۰۱۷

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه SKOVDE سوئد ۲۰۱۷

 

کمک هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیل مدرک کارشناسی ارشد در دسترس هستند

موضوع مورد مطالعه : بورسیه به یادگیری درهر یک از دوره های ارائه شده توسط دانشگاه اسکود تعلق می گیرد.

میزان بورس: ۵۰ درصد از شهریه را تحت پوشش قرار میدهد.

مدرک زبان انگلیسی مورد نیاز است.

ملیت:  دانشجویان بین المللی

مهلت درخواست:  ۲۰۱۷  اکتبر ۱ برابر با یکشنبه , ۹ مهر ۱۳۹۶

application online :

http://www.his.se/en/Prospective-student/Degree-seeking-student/Scholarships/Scholarship-Online-Application-Form/
اطلاعات بیشتر:

http://www.his.se/scholarships/

Share