برچسب : thailand

تحصیل در کشور تایلند
در تایلند

تحصیل در کشور تایلند

هرچنددر ایران کشور تایلند به عنوان کشور توریستی در آسیا شناخته شده است ولی ثبات اقتصاد کلان، وجود محیط خارجی مناسب و اتخاذ سیاست های اقتصادی برون گرایانه، دخالت های اندک دولت در اقتصاد وداشتن بخش خصوصی مولد ،مستقل و گسترده و درنهایت توسعه مناطق آزاد اقتصادی و صنعتی موجب شده است تا کشور تایلند در ۴دهه گذشته بتواند به چنان سطح بالائی از رشد...

ادامه مطلب

0
۰۳ بهمن ۱۳۹۵