بهترین دانشگاه های جهان در رشته روانشناسی

بهترین دانشگاه های جهان در رشته روانشناسی

بهترین دانشگاه های دنیا در رشته روانشناسی

برای پیدا کردن شناختی از خود و دیگران، نوع روابط و علت رفتارها، چاره ای جز استفاده از علم روانشناسی نیست.روانشناسی علمی است که به مطالعه و شناخت روان انسان می پردازد.در این مطلب سی دانشگاه برتر دنیا در حوزه روانشناسی را به شما معرفی می کنیم.

لیست سی دانشگاه برتر دنیا در حوزه روانشناسی (سال ۲۰۱۵):

۱-  Harvard University (US)
۲-  University of Cambridge (UK)
۳-  Stanford University (US)
۴-  University of Oxford (UK)
۵-  University of California, Los Angeles (UCLA) – USA
۶-  Yale University (USA)
۷-  University of Michigan (USA)
۸-  UCL (University College London) – UK
۹-  Princeton University (US)
۱۰-  New York University (NYU) – US
۱۱-  University of Amsterdam (Netherland)
۱۲-  University of Pennsylvania (US)
۱۳-  The University of Melbourne (Australia)
۱۴-  The University of New South Wales (UNSW Australia)
۱۵-  Columbia University (US)
۱۶-  University of Chicago (US)
۱۷-  The University of Queensland (UK)
۱۸-  University of Toronto (Canada)
۱۹-  Massachusetts Institute of Technology (MIT) – US
۲۰-  University of British Columbia (Canada)
۲۱-  Kings College London (UK)
۲۲-  McGill University (Canada)
۲۳-  he University of Sydney (Australia)
۲۴-  University of Illinois at Urbana-Champaign (US)
۲۵-  The Australian National University (Australia)
۲۶-  The University of Western Australia (Australia)
۲۷-  The University of Auckland (New Zealand)
۲۸-  University of Minnesota (US)
۲۹-  Ghent University (Netherland)
۳۰-  University of Otago (New Zealand)

روانشناسی مانند بسیاری از علوم، دارای رشته های فرعی بسیار متنوعی است پس تحصیل در این رشته، برای شما جذاب و مفید خواهد بود.

Share