دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   30 آذر 1389-21 December 2010بازدید 26180


دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸


1212045.pdf
View Download
خواندن و درك مفاهيم 1 407k

1212047.pdf
View Download
خواندن و درك مفاهيم 2 396k

1212052.pdf
View Download
دستور و نگارش 2 339k

1212053.pdf
View Download
ساخت زبان فارسي 281k

1212054.pdf
View Download
نگارش فارسي 204k

1212056.pdf
View Download
كليات زبان شناسي 1 194k

1212057.pdf
View Download
اصول و روش ترجمه 459k

1212059.pdf
View Download
آشنايي با ادبيات معاصر ايران - ادبيات معاصر 2 نثر 340k

1212061.pdf
View Download
كليات زبان شناسي 2 246k

1212062.pdf
View Download
نمونه هاي نثر ساده انگليسي 201k

1212063.pdf
View Download
در آمدي بر ادبيات انگليسي 2 316k

1212064.pdf
View Download
ترجمه متون ساده 389k

1212065.pdf
View Download
مقاله نويسي 105k

1212067.pdf
View Download
نامه نگاري 100k

1212068.pdf
View Download
واژه شناسي 254k

1212069.pdf
View Download
خواندن متون مطبوعاتي 302k

1212072.pdf
View Download
ترجمه پيشرفته 1 312k

1212073.pdf
View Download
كاربرد اصطلاحات و تعبيرات در زبان خارجه 314k

1212076.pdf
View Download
ترجمه متون مطبوعاتي 1 347k

1212078.pdf
View Download
بررسي مقابله ايي ساخت جمله 276k

1212079.pdf
View Download
اصول و مباني نظري ترجمه 309k

1212080.pdf
View Download
ترجمه پيشرفته 2 389k

1212083.pdf
View Download
اصول و روش تحقيق 1 248k

1212085.pdf
View Download
ترجمه متون مطبوعاتي 2 350k

1212088.pdf
View Download
روش تدريس زبان انگليسي 447k

1212091.pdf
View Download
اصول و روش تحقيق 2 255k

1212095.pdf
View Download
ترجمه مكاتبات و اسناد 2 300k

1212114.pdf
View Download
فنون و صناعات ادبي 248k

1212125.pdf
View Download
سيري در تاريخ ادبيات انگليسي 429k
1212126.pdf
View Download
اصول و روش تحقيق 1 248k

1212128.pdf
View Download
داستان كوتاه 241k
1212130.pdf
View Download
شعر انگليسي 294k

1225005.pdf
View Download
نمايشنامه 2 246k

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها