دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته ادبیات پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   30 آذر 1389-21 December 2010بازدید 11788


دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته ادبیات پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

 


1213001.pdf
View Download
قواعد عربی 1 245k
1213003.pdf
View Download
رودکی و منوچهری 259k
1213005.pdf
View Download
تاریخ بیهقی 310k
1213006.pdf
View Download
قواعد عربی 2 246k
1213008.pdf
View Download
آیین نگارش و ویرایش 1 291k
1213009.pdf
View Download
رستم و سهراب 289k
1213011.pdf
View Download
فواعد عربی 3 249k
1213012.pdf
View Download
قرائت عربی 3 246k
1213014.pdf
View Download
آیین نگارش و ویرایش 2 338k
1213015.pdf
View Download
دستور زبان فارسی 1 370k
1213016.pdf
View Download
رستم و اسفندیار 198k
1213017.pdf
View Download
قصیده ناصر خسرو 239k
1213018.pdf
View Download
کشف الاسرار 236k
1213019.pdf
View Download
قرائت عربی 4 292k
1213020.pdf
View Download
قواعد 4 253k
1213021.pdf
View Download
تاریخ زبان فارسی 339k
1213022.pdf
View Download
مرجع شناسی و روش تحقیق 246k
1213023.pdf
View Download
خاقانی 338k
1213024.pdf
View Download
مسعود سعد سلمان 285k
1213025.pdf
View Download
قرائت 5 269k
1213026.pdf
View Download
دستور زبان فارسی 2 283k
1213027.pdf
View Download
مخزن الاسرار (نظامی) 294k
1213028.pdf
View Download
مثنوی 1 292k
1213029.pdf
View Download
کلیله و دمنه 1 356k
1213030.pdf
View Download
زبان تخصصی 1 244k
1213031.pdf
View Download
نقد ادبی 246k
1213035.pdf
View Download
مثنوی 2 285k
1213036.pdf
View Download
منطق الطیر عطار 246k
1213037.pdf
View Download
کلیله و دمنه ۲ و چهار مقاله 294k
1213038.pdf
View Download
بدیع 284k
1213040.pdf
View Download
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 357k
1213043.pdf
View Download
بوستان سعدی 290k
1213044.pdf
View Download
حدیقه سنایی 296k
1213046.pdf
View Download
سبک شناسی 1 نظم 326k
1213047.pdf
View Download
متون تفسیری 289k
1213048.pdf
View Download
آشنایی با ادبیات معاصر ایران - ادبیات معاصر 4 نثر 340k
1213051.pdf
View Download
حافظ 1 288k
1213052.pdf
View Download
نثر 4 المرصاد العباد 347k
1213053.pdf
View Download
مقدمات زبان شناسی 307k
1213054.pdf
View Download
انواع ادبی 287k
1213055.pdf
View Download
آشنایی با علوم قرآنی 332k
1213056.pdf
View Download
معانی و بیان 2 340k
1213057.pdf
View Download
حافظ 2 335k
1213058.pdf
View Download
صائب تبریزی 289k
1213059.pdf
View Download
عروض و قافیه 293k
1214041.pdf
View Download
تاریخ ادبیات 3 302k
1213004.pdf
View Download
فرخی و کسایی 304k

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها