دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   30 آذر 1389-21 December 2010بازدید 17434


دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت  پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸


1111118.pdf
View Download
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 246k
1117010.pdf
View Download
آمار و كاربرد آن در مديريت 2 1567k
1117015.pdf
View Download
كاربرد آمار در مديريت صنعتي 608k
1117016.pdf
View Download
كنترل كيفيت آماري 550k
1117089.pdf
View Download
آمار و احتمالات 869k
1212034.pdf
View Download
زبان تخصصي 2 267k
1212035.pdf
View Download
زبان تخصصي 3 - صنعتي و دولتي 264k
1212169.pdf
View Download
زبان تخصصي 3 بازرگاني 255k
1212174.pdf
View Download
زبان تخصصي اقتصاد و مديريت 265k
1214006.pdf
View Download
فراگرد تنظيم و كنترل بودجه 396k
1214007.pdf
View Download
حسابداري دولتي 212k
1214038.pdf
View Download
حسابداري صنعتي 1 160k
1214039.pdf
View Download
اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي 291k
1214045.pdf
View Download
اصول حسابداري 2 154k
1214068.pdf
View Download
اصول حسابداري 2 212k
1214070.pdf
View Download
مديريت مالي 1 164k

1214071.pdf
View Download
پول و ارز بانكداري 496k
1214104.pdf
View Download
حقوق بازرگاني 448k
1217091.pdf
View Download
روانشناسي سياسي 325k
1217147.pdf
View Download
روانشناسي كار 448k
1218004.pdf
View Download
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1 633k
1218006.pdf
View Download
روش تحقيق در مديريت 231k
1218008.pdf
View Download
شناخت روحيات ملل 289k
1218009.pdf
View Download
تحقيق در عمليات 1 360k
1218010.pdf
View Download
مديريت رفتار سازماني 230k
1218025.pdf
View Download
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 398k
1218027.pdf
View Download
مباني مديريت دولتي 1 347k
1218030.pdf
View Download
مباني مديريت دولتي 2 273k
1218031.pdf
View Download
تحقيق در عمليات 2 414k
1218034.pdf
View Download
مديريت منابع انساني 275k
1218035.pdf
View Download
سيستمهاي اطلاعات مديريت 402k
1218037.pdf
View Download
مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها 327k
1218038.pdf
View Download
مديريت توسعه 349k
1218039.pdf
View Download
روابط كار در سازمان 327k
1218040.pdf
View Download
تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي 273k
1218041.pdf
View Download
سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها 216k

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها