دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   30 آذر 1389-21 December 2010بازدید 19163


دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸1111108.pdf
View Download
رياضي عمومي 1 310k
1111109.pdf
View Download
رياضي عمومي 2 358k
1111110.pdf
View Download
معادلات ديفرانسيل 255k
1113101.pdf
View Download
فيزيك پايه 1 367k
1113103.pdf
View Download
فيزيك پايه 2 383k
1115178.pdf
View Download
برنامه سازي رايانه 410k
1115179.pdf
View Download
روشهاي محاسبات عددي 302k
1115180.pdf
View Download
كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع 463k
1115197.pdf
View Download
مدار منطقي 577k
1115201.pdf
View Download
تجزيه تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي 220k
1117079.pdf
View Download
كاربرد آمار و و احتمال در مهندسي 384k
1117080.pdf
View Download
كنترل كيفيت آماري 4040k
1120001.pdf
View Download
طراحي معماري و شهرسازي 225k
1122002.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسي 411k
1122003.pdf
View Download
مديريت مهندسي 278k
1122007.pdf
View Download
اقتصاد مهندسي 482k
1122008.pdf
View Download
فرآيندهاي توليد 600k
1122009.pdf
View Download
مقاومت مصالح 1 2342k
1122010.pdf
View Download
مباني مهندسي برق 310k
1122012.pdf
View Download
نقشه كشي عمومي 487k
1122013.pdf
View Download
ارزيابي كار و زمان 405k
1122014.pdf
View Download
برنامه ريزي و كنترل توليدي و موجودي ها 1 1112k
1122019.pdf
View Download
برنامه ريزي و كنترل توليدي و موجودي ها 2 279k
1122015.pdf
View Download
طرح ريزي واحد هاي صنعتي 666k
1122017.pdf
View Download
مهندسي عوامل انساني 400k
1122018.pdf
View Download
مهندسي ارزش 359k

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها