دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   16 اردیبهشت 1392-06 May 2013بازدید 43294دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت  پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 
همه گرایش های مدیریت

1111004.PDF
View Download
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 283k
1111005.pdf
View Download
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 283k
1111006.pdf
View Download
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 311k
1111009.pdf
View Download
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 - ریاضیات پایه - ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی 283k
1115007.PDF
View Download
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - مبانی و کاربرد کامپیوتر 241k
1115009.PDF
View Download
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - مبانی و کاربرد کامپیوتر 241k
1117010.pdf
View Download
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 571k
1117015.PDF
View Download
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 533k
1117089.pdf
View Download
آمار و احتمالات 577k
1212023.pdf
View Download
زبان تخصصی 2 188k

1212025.PDF
View Download
زبان تخصصی 4 183k
1212033.pdf
View Download
زبان تخصصی 1 188k
1212035.pdf
View Download
زبان تخصصی 3 157k
1212037.pdf
View Download
زبان تخصصی مدیریت صنعتی 177k
1212166.pdf
View Download
زبان تخصصی 1 189k
1212167.pdf
View Download
زبان تخصصی 4 210k
1212168.pdf
View Download
زبان تخصصی 2 188k
1212169.pdf
View Download
زبان تخصصی 3 185k
1212174.pdf
View Download
زبان تخصصی 1 اقتصاد و مدیریت 193k
1212175.pdf
View Download
زبان تخصصی 1 161k

1214006.pdf
View Download
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 241k
1214007.pdf
View Download
حسابداری و حسابرسی دولتی 173k
1214013.pdf
View Download
حسابداری صنعتی 2 181k
1214014.pdf
View Download
حسابداری صنعتی 3 137k
1214019.PDF
View Download
اصول حسابداری 3 201k
1214038.pdf
View Download
حسابداری صنعتی 168k
1214066.PDF
View Download
اصول حسابداری 190k
1214070.pdf
View Download
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 174k
1214071.pdf
View Download
پول و ارز بانکداری 239k
1214072.pdf
View Download
مدیریت مالی 2 285k

1214079.pdf
View Download
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 284k
1217093.pdf
View Download
روانشناسی صنعتی 243k
1217147.PDF
View Download
روانشناسی کار 323k
1218004.pdf
View Download
اقتصاد خرد 251k
1218006.pdf
View Download
روش تحقیق در مدیریت 207k
1218007.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت و سازماندهی 306k
1218009.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی در جهانگردی 433k
1218010.pdf
View Download
مدیریت رفتار سازمانی 175k
1218026.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت 306k
1218027.pdf
View Download
مبانی مدیریت دولتی 1 220k

1218028.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1 433k
1218029.pdf
View Download
روش تحقیق در مدیریت 207k
1218030.pdf
View Download
مبانی مدیریت دولتی 2 199k
1218031.pdf
View Download
تحقیق در علمیات 2 400k
1218032.pdf
View Download
مدیریت رفتار سازمانی 175k
1218033.pdf
View Download
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 192k
1218034.pdf
View Download
مدیریت منابع انسانی 187k
1218035.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت 239k
1218036.pdf
View Download
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادی های اداری 239k
1218037.pdf
View Download
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 174k

1218038.pdf
View Download
مدیریت توسعه 185k
1218039.pdf
View Download
روابط کار در سازمان 290k
1218040.pdf
View Download
تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی 184k
1218041.pdf
View Download
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 189k
1218042.pdf
View Download
مدیریت تحول سازمانی 218k
1218043.pdf
View Download
مباحث ویژه در مدیریت دولتی 236k
1218044.pdf
View Download
مدیریت تطبیقی 186k
1218061.pdf
View Download
اصول حسابداری 1 190k
1218062.pdf
View Download
حقوق اساسی 174k
1218064.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت 306k

1218065.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1 433k
1218066.pdf
View Download
تحقیق در علمیات 2 400k
1218067.pdf
View Download
مدیریت رفتار سازمانی 175k
1218068.pdf
View Download
روش تحقیق در مدیریت 207k
1218069.pdf
View Download
مدیریت مالی 1 174k
1218070.pdf
View Download
بازاریابی و مدیریت بازار 207k
1218071.pdf
View Download
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 192k
1218072.pdf
View Download
مدیریت تولید 279k
1218073.pdf
View Download
سیستم های خرید انبار داری و توزیع 191k
1218074.pdf
View Download
حفاظت صنعتی 169k

1218075.pdf
View Download
مدیریت منابع انسانی 187k
1218077.PDF
View Download
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 226k
1218079.pdf
View Download
بازاریابی بین المللی 196k
1218080.PDF
View Download
بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 175k
1218083.pdf
View Download
مدیریت کارخانه 280k
1218085.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت 191k
1218090.pdf
View Download
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها - مالیه عمومی 569k
1218091.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت 306k
1218092.pdf
View Download
روش تحقیق در مدیریت 207k
1218093.pdf
View Download
پژوهش عملیاتی 1 292k

1218094.pdf
View Download
پژوهش عملیاتی 2 355k
1218095.pdf
View Download
مدیریت تولید 361k


دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها