دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   15 اردیبهشت 1392-05 May 2013بازدید 21060


دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

1111024.pdf
View Download
ریاضی 1 227k
1111025.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2 254k
1111026.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل 227k
1113079.PDF
View Download
فیزیک 1 236k
1113087.pdf
View Download
فیزیک پایه 2 375k
1114008.pdf
View Download
شیمی عمومی 1 233k
1114010.pdf
View Download
شیمی عمومی 2 269k
1114012.pdf
View Download
شیمی آلی 1 389k
1114014.pdf
View Download
شیمی آلی 2 582k
1114016.pdf
View Download
شیمی فیزیک 1 299k
1114018.pdf
View Download
شیمی تجزیه 1 284k
1114020.pdf
View Download
شیمی آلی 3 414k
1114021.pdf
View Download
شیمی فیزیک 2 270k
1114023.pdf
View Download
شیمی تجزیه 2 242k
1114025.pdf
View Download
شیمی معدنی 1 234k
1114027.pdf
View Download
مبانی شیمی کوانتومی 320k
1114028.pdf
View Download
زبان تخصصی شیمی 204k
1114031.pdf
View Download
شیمی تجزیه دستگاهی 194k
1114033.pdf
View Download
اصول صنایع شیمیایی 245k
1114035.pdf
View Download
شیمی معدنی 2 259k

1114037.pdf
View Download
شیمی محیط زیست 173k
1114039.pdf
View Download
طیف سنجی مولکولی 305k
1114040.pdf
View Download
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 693k
1114042.pdf
View Download
شیمی آلی فلزی 386k
1114046.pdf
View Download
شیمی فیزیک آلی 434k
1114047.pdf
View Download
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 311k
1114056.pdf
View Download
مبانی شیمی پلیمر 385k
1114062.pdf
View Download
خوردگی فلزات 240k
1114065.pdf
View Download
الکترو شیمی صنعتی 194k
1114072.PDF
View Download
شیمی و تکنولوژی نفت 232k
1114078.pdf
View Download
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 238k
1114084.pdf
View Download
شیمی عمومی 2 279k
1114086.pdf
View Download
شیمی آلی 227k
1115018.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 242k
1115019.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 242k

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها