جامعه ااطلاعاتي خانواده بزرگ صنايع پتروشيمي(پترونت) اتحادیه و انجمن های دانشگاهی - تعداد کلیک : 545 پترونت به عنوان پرتال رسمي مديريت صنايع پتروشيمي و صنايع زيربط آن ايجاد شد و به عنوان مرجع اصلي كليه كارفرمايان و پيمانكاران پتروشيمي است صندوق رفاه دانشجویان اتحادیه و انجمن های دانشگاهی - تعداد کلیک : 628 اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و دانشجويان خارج از كشور اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام اتحادیه و انجمن های دانشگاهی - تعداد کلیک : 545 به گفته رييس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام، اعضاي كنوني شورا اجرايي را روساي دانشگاههاي موتاه اردن، سلطان قابوس عمان، دانشگاه آزاد اسلامي ايران، بايرو - كانو نيجريه، بحرين از كشور بحرين، امام محمد بن سعود از عربستان سعودي،‌ البعث سوريه، القدس فلسطين، دانشگاه دولتي اقتصاد آذربايجان، دانشگاه ملي يمن، بين‌المللي اسلامي مالزي، آسويت مصر، محمد پنجم مراكش، برونئي دارالسلام و دانشگاه قرآن و علوم اسلامي سودان تشكيل داده‌اند.