بسته جامع حقوق

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / کتاب و محصولات آموزشیارسال شده در   20 آذر 1392-11 December 2013بازدید 3878بسته جامع حقوق


جزوات درسی حقوق

بين الملل عمومی

    حقوق بين الملل 2(استاد بازيار)
    حقوق بين الملل عمومی(دکتر بيگ زاده)

آيين دادرسی کيفری

    آيين دادرسی کيفری2(استاد اکرمی مقدم)
    آيين دادرسی کيفری(دکتر آشوري-دانشگاه تهران)

آيين دادرسی مدنی

    آيين دادرسی مدنی 1(دکتر عباس کرمی-دانشگاه پيام نور)
    آيين دادرسی مدنی 2(دکتر عباس کرمی-دانشگاه پيام نور)
    آيين دادرسی مدنی 3(دکتر عباس کرمی-دانشگاه پيام نور)
    آيين دادرسی مدنی2(دکتر شمس-دانشگاه شهيد بهشتی)

حقوق اداری

حقوق اساسی

حقوق بین الملل خصوصی

    بين الملل خصوصی1(استاد بازيار)
    بين الملل خصوصی2(استاد بازيار)

جزای اختصاصی

    جزای اختصاصی1(دکتر توجّهی-دانشگاه تهران)
    جزای اختصاصی2(دکتر علی آزمايش)
    جزای اختصاصی2(دکتر امير سپهوند)
    جزای اختصاصی2(دکتر توجّهی-دانشگاه تهران)
    جزای اختصاصی3(دکتر توجّهی-دانشگاه تهران)
    جزای اختصاصی1-قسمت اول(دکتر رهامی)
    جزای اختصاصی1-قسمت دوم(دکتر رهامی)
    جزای اختصاصی(دکترمويدی)

جزای عمومی

    جزای عمومی1(دکتر حسين آقايی)
    جزای عمومی2(دکتر حسين آقايی نيا)
    جزای عمومی3(دکتر حسين آقايی نيا)
    جزای عمومی(دکتر طهماسبی)
    مبانی جزا

حقوق مدنی

    حقوق مدنی1(دکتر حسنعلی دروديان)
    حقوق مدنی1(استاد موسوی هاشمی)
    حقوق مدنی3(دکتر حسنعلی دروديان)
    حقوق مدنی3(اسماعيلی)
    حقوق مدنی3(دکتر صفوی-دانشگاه آزاد)
    حقوق مدنی4(دکتر حسنعلی دروديان)
    حقوق مدنی6(استاد موسوی هاشمی)
    حقوق مدنی7(دکتر محمود کاشانی)
    حقوق مدنی(حسين اعظمی)

ماليه عمومی

    ماليه عمومی(استاد کاظمی)

متون فقه

    متون فقه1(استاد شيرعلي زاده)

اصول فقه

    اصول فقه(دکتر شهبازی)

پزشکی قانونی

    پزشکی قانونی(عبدالامير مطور نژاد)

ثبت

    ثبت(استاد هاشمی)

سازمان های بين المللی

    سازمان های بين المللی(استاد بازيار)

تجارت

    حقوق تجارت1(دکتر فخاری)
    حقوق تجارت2(دکتر فخاری)
    حقوق تجارت3(دکتر فخاری)
    حقوق تجارت4(دکتر فخاری)
    حقوق تجارت5(دکتر فخاری)
اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد حقوق

برنامه و روش مطالعه وکالت

    برنامه آزمون های آزمايشی کانون وکلای دادگستری 1390
    برنامه ريزی جامع مطالعاتی جهت آمادگی برای آزمون وکالت سال 1390
    برنامه آزمون های وکالت(14شماره)
    برنامه 20مرحله آزمون آزمايشی طبقه بندی شده ويژه آمادگی کانون وکلای دادگستری 1390

دفترچه انتخاب رشته های تحصيلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی 1390

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد(دفترچه شماره 1)

    دانشگاه آزاد اسلامی
    دانشگاه پيام نور(فراگير)
    دانشگاه سراسری

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (سراسری و آزاد)

    گرايش حقوق جزا و جرم شناسی
    گرايش حقوق خصوصی،حقوق اقتصادی و مالکيت فردی
    گرايش حقوق عمومی

منابع آزمون وکالت

    برنامه ريزی جامع آمادگی برای آزمون وکالت سال 1390
    کامل ترين وجديد ترين منابع آزمون وکالت سال1390
    اسامی دروس، ضرايب، تعداد سوالات و منابع آزمون وکالت دادگستری

معرفی ضرايب، ظرفيت وگرايش های حقوق

    حقوق بشر
    حقوق ارتباطات
    حقوق خانواده
    حقوق ثبت اسناد ومدارک


نمونه سوالات حقوق

آزمون اختبار

    آزمون اختبار کانون وکلا سال های 75،77،78
    آزمون اختبار کانون وکلا سال83
    آزمون اختبار کانون وکلا سال80

آزمون قضاوت سال 89

آزمون وکالت

    آزمون وکالت سال 87
    آزمون وکالت سال 88
    آزمون وکالت سال 89
    آزمون جامع وکالت سال 89
    آزمون جامع شماره1
    آزمون جامع شماره2
    آزمون جامع شماره3

نمونه سوالات درسی

    سوالات درس آيين دادرسی کيفری آزمون وکلا و مشاوران قضاييه سال88
    تست های حقوق تجارت

نمونه سوالات پيام نور

آشنايي با قوانين و مقررات ايران(فیلم آموزشی)

مجموعه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانقیمت : 34000 تومان

خرید پستیبسته جامع حقوق بسته حقوق جامع حقوق
اخبار روزنامه ها