نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   13 شهریور 1390-04 September 2011بازدید 24792


برای دریافت انلاین به ادرس زیر مراجعه نمایید 

www.azmoon.in

نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - سوالات عمومی (رایگان)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2101- اتاق عمل
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2102- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2103- بهداشت عمومی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2104- بهداشت محیط
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2105- پروتز های دندانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2106- تکنولوژی پرتو درمانی (رادیو تراپی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2107- تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2108- تکنولوژی پزشکی هسته ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2109- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2110- علوم آزمایشگاهی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2111- مامایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2112- مدارک پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2113- هوشبری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2114-فوریت پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2201- الکترونیک هواپیمایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2202- ایمنی صنعتی و محیط کار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2204- برق
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2205- تعمیر و نگهداری هواپیما
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2206- ساخت و تولید
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2207- صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2208- صنایع شیمیایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2209- عمران
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2210- کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2211- متالوژی - سرامیک صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2212- مراقبت پرواز
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2213- معدن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2214- معماری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2215- مکانیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2216- نقشه برداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2217- شهرسازی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2218- صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2301- آبیاری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2302- محیط زیست
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2303- احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2304- پرورش طیور
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2305- پرورش گاو و گاومیش
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2306- تولیدات دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2307- تولیدات گیاهی و ...
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2308- جنگلداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2309- شیلات
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2310- صنایع چوب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2311- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2312- گیاه پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2313- ماشینهای کشاورزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2314- مرتع و آبخیزداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2315- بازیافت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2316- پرورش اسب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2401- آمار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2402- آموزش ریاضی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2501- آموزش حرفه و فن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2502- آموزش دینی و عربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2503- آموزش راهنمایی و مشاوره
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2504- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2505- آموزش زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2506- آموزش علوم تجربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2507- آموزش کودکان استثنائی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2508- آموزش مطالعات اجتماعی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2509- آموزش و پرورش ابتدایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2510- تربیت مربی امور تربیتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2511- باستان شناسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2512- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2513- تربیت معلم قرآن کریم
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2514- حسابداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2515- زبان انگلیسی (آموزش، مترجمی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2516- علوم انتظامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2517- کتابداری و اطلاع رسانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2518- مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه-مدیریت جهانگردی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2601- تکنولوژی و طراحی دوخت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2602- صنایع دستی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2603- مرمت و احیاء بناهای تاریخی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2604موسیقی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2605- هنرهای تجسمی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2606- طراحی پوشاک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2701- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - آزمون عمومی و پایه
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5011- الکترونیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5012- الکتروتکنیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5013- ماشینهای الکتریکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5014- کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5015- ساخت و تولید
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5016- نقشه کشی عمومی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5017- مکانیک خودرو
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5018- صنایع فلزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5019- تاسیسات
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5020- صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5021- چاپ
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5022- ساختمان
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5023- نقشه کشی معماری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5024- نقشه برداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5025- صنایع شیمیایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5026- صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5027- متالوژی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5028- سرامیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5029- معدن
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5030- ناوبری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5031- الکترونیک و مخابرات دریایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5032- مکانیک موتورهای دریایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5033- حسابداری بازرگانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5034- امور اداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5035- کودکیاری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5036- مدیریت خانواده
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5037- طراحی و دوخت
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5038- تربیت بدنی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5039گرافیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5040- هنرهای تجسمی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5041- فرش دستباف
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5042- قلم زنی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5043- امور دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5044- گاوداری صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5046- آبزیان
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5047- پرورش زنبور عسل
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5049- گل و گیاه زینتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5051- صنایع غذایی

برای دریافت انلاین به ادرس زیر مراجعه نمایید 

www.azmoon.in


آزمون کاردانی به کارشناسی90 نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی

آموزش نرم افزار های آماری SPSS , Smart PLS , LISREL نگارش مقاله و آمار

تور آموزشی 4 روزه دوره های MSP و اکسل و Word

حضور ۳۰ نفر از وکلا و کارشناسان حقوقی کشور در دوره آموزشی پیشرفته- HCLA -لاهه

کارگاه روش‌شناسی پژوهش در حوزه قرآن و سلامت معنوی برگزار می‌شود

چگونه مقاله ISI بنویسیم

شروع دوره های اکسل (از مقدماتی تا حرفه ای) و اصول مذاکره از 20 خرداد - با تخفیفات ویژه

تقویم آموزشی خرداد 95 موسسه توسعه - با تخفیفات ویژه

کارگاه های رایگان کارراهه تحصیلی و شغلی، کیفیت و پروژه مورخ 10 و 11 تیر

دوره های مهندسی فروش و اصول مذاکره موسسه توسعه - شروع از 23 اردیبهشت

کارگاه مقاله نویسی ISI

کارگاه آنلاین آموزش مقاله نویسی ISI و روش های های apply در دانشگاه های خارج از کشور

ثبت نام در مجموعه دوره های اکسل موسسه توسعه ( مقدماتی حرفه ای و پیشرفته )

کتابخانه مجازی ایران

برگزاری دوره آموزشی تربیت پژوهشگر - ویژه علوم انسانی

دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه

اخبار روزنامه ها