دوره های حرفه ای لینوکس و تربیت مربی لینوکس با مدرک بین المللی LPI

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش برنامه نویسیارسال شده در   27 خرداد 1391-16 June 2012بازدید 7790دوره
های حرفه ای لینوکس و تربیت مربی لینوکس با مدرک بین المللی LPI


مزایای شرکت در دوره های LPI دانشگاه صنعتی شریف


دوره های حرفه ای لینوکس تربیت مربی لینوکس مدرک بین المللی LPI
اخبار روزنامه ها