آموزش جامع SPSS سطح مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش برنامه نویسیارسال شده در   12 آذر 1391-02 December 2012بازدید 3523

آموزش جامع SPSS سطح مقدماتی تا پیشرفته

SPSSآموزش جامع


بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
به همراه فایل پروژه های تمرینی
به همراه نرم افزار SPSS 21
آموزش به شیوه مولتی مدیا به وسیله مثالهای کاربردی

فصل اول: شروع کار با برنامه SPSS
فصل دوم: ذخیره و بازیابی فایل ها
فصل سوم: کار با فایل داده
فصل چهارم: آمار توصیفی
فصل پنجم: آمار استنباطی
فصل ششم: آزمون های مقایسه میانگین ها
فصل هفتم: آزمون های همبستگی
فصل هشتم: تحلیل واریانس
فصل نهم: رگرسیون


قیمت :15.900تومان
آموزش SPSS سطح مقدماتی پیشرفته spss آموزش SPSS
اخبار روزنامه ها