آموزش پیشرفته زبان روسی(نصرت)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   26 امرداد 1392-17 August 2013بازدید 1080آموزش پیشرفته زبان روسی به روش نصرت
این مجموعه شامل:

تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری
آموزش مکالمه و یادگیری آن در 60 روز
آموزش و مکالمه زبان روسی بیش از 25 ساعت

قيمت :12,500 تومان 


آموزش زبان زبان آموزش زبان روسی آموزش زبان روسی نصرت
اخبار روزنامه ها