نرم افزار دیکشنری Merriam Websters Collegiate Dictionary 11th Edition

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   26 آبان 1392-17 November 2013بازدید 547


 ویژگی های این دیکشنری:
- حاوی 225,000 تعریف برای لغات
- بیش از 340,000 مترادف و متضاد
- نصب آسان و دسترسی سریع در هر زمان
- شامل تلفظ صوتی کلمات (شامل تلفظ های مختلف توسط صداهای واقعی)
- 21 گزینه جستجو
- امکان لینک به منابع وب
- و ...

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary & Thesaurus is a completely revised language reference that delivers accurate, up-to-date information while word processing, composing e-mail, designing spreadsheets, preparing presentations, browsing CD's, or surfing the Web.
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary & Thesaurus brings you the latest words and meanings from areas like science, popular culture or electronic technology.


قیمت : 7500 تومان

خرید پستینرم افزار دیکشنری Merriam Websters Collegiate Dictionary 11th Edition نرم افزار Merriam Websters Collegiate Dictionary 11th Edition نرم افزار دیکشنری
اخبار روزنامه ها