افزایش سودآوری با فروش خلاق

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش بازاریابی و فروشارسال شده در   23 بهمن 1391-11 February 2013بازدید 1916


افزایش سود آوری با فروش خلاق

افزایش سود


توضيحات:
فیلم سخنرانی یک ساعته پل اسلون در ایران درباره فروش خلاق که در دو دی.وی.دی و به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

قیمت :19800 تومان

خرید اینترنتی

 

 

 


افزایش سودآوری با فروش خلاق
اخبار روزنامه ها