کتاب شکستن مرز های عملکرد

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش بازاریابی و فروشارسال شده در   15 فروردین 1392-04 April 2013بازدید 3423

کتاب شکستن مرز های عملکرد

کتاب «شکستن مرزهای عملکرد» با زیر عنوان «چگونه در یک روز کارهایی انجام دهیم که دیگران در یک هفته قادر به انجام آن نیستند» نوشته ژان بقوسیان، و سیمین بندرومی، از انتشارات سپید وارد بازار نشر شد.

شکستن مرزهای عملکرد

کتاب «شکستن مرزهای عملکرد» حاوی 8 فصل زیر است:

- فصل 1: رازهای افزایش عملکرد شخصی

- فصل 2: شارژ انرژی فیزیکی

- فصل 3: شارژ انرژی احساسی

- فصل 4: شارژ انرژی فکری

- فصل 5: شارژ روحیه

- فصل 6: ساخت عادت های عمیق

- فصل 7: مدیریت زمان

- فصل 8: افزایش بیشتر عملکرد

تعداد صفحات: 124 صفحه
قیمت: 5000 تومان

خرید پستی

کتاب شکستن مرز های عملکرد
اخبار روزنامه ها