الگو ها و مدل های شناسایی فرصت های کسب و کار در ایران

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش بازاریابی و فروشارسال شده در   14 مهر 1392-06 October 2013بازدید 1217


نویسنده: انور اعتماد، محسن جعفری، پریسا فرهانی، دکتر امیران، احمد سنیک
قیمت پشت جلد: 159000شناسایی و تشخیص فرصت ها، یکی از مهمترین و استراتژیک ترین ویژیگی ها و مشخصات سازمان ها و افراد موفق در فضای کسب و کار امروزی


اخبار روزنامه ها