بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی (نسخه شماره 4)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش پزشکیارسال شده در   13 آذر 1392-04 December 2013بازدید 13223بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی (نسخه شماره 4)

بیش از 200 جلد کتاب مطابق با مراجع پیشنهادی وزارت علوم و تحقیقات در 30 دسته مانند ( کتابهای مکانیک سیالات،  ترمودینامیک، انتقال حرارت، جرم  و ...)

لیست برخی از کتابها به قرار زیر است:

    کتاب محاسبات و اصول بنیادی درمهندسی شیمی  (هیمل بلاو)
    کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال  ( توماس )
    کتاب مکانیک سیالات ( فاکس )
    کتاب مکانیک سیالات  (مانسون )
    کتاب مکانیک سیالات  (استریتر)
    کتاب مکانیک سیالات  (سنجل)
    کتاب انتقال حرارت  (اینکروپرا)
    کتاب انتقال حرارت  (هولمن)
    کتاب انتقال حرارت  (سنجل)
    کتاب عملیات انتقال جرم  (تریبال)
    کتاب انتقال جرم  (آسانو)
    کتاب عملیات واحد  (مکیب)
    کتاب عملیات  واحد مهندسی شیمی  (پریوی)
    کتاب شیمی فیزیک  (اتکینز)
    کتاب شیمی فیزیک  (مورتیمر)
    کتاب ترمودینامیک  (ون وایلن - زونتاگ)
    کتاب ترمودینامیک  (سنجل)
    کتاب ترمودینامیک  (اسمیت، ون نس)
    کتاب پدیده های انتقال  (برد)
    کتاب طرح و اقتصاد مهندسی  (پیترز)
    کتاب کنترل  (اوگاتا)
    کتاب کنترل اتوماتیک فرایند ها  (آرماندو کریپیو)
    کتاب ریاضی مهندسی  (کریزیگ)
    کتاب کاربرد ریاضیات و مدلینگ در مهندسی شیمی  (ریچارد رایس)
    کتاب مهندسی واکنش شیمیایی  (اوکتاو لون اشپیل)
    کتاب طراحی راکتور های شیمیایی  (بروس نومان)
    مجموعه کتاب های طراحی کاربردی فرایندها  (لودویگ)
    مجموعه کتاب های مهندسی شیمی  ( کولسون و ریچاردسون)
    کتاب عملیات تقطیر (هنری کیستر)
    مجموعه دایره المعارف بزرگ تکنولوژی شیمی  (کیرک آتمر)
    کتاب اصول طراحی مبدل های حرارتی  ( رامش شاه)
    مجموعه دایره المعارف علم و تکنولوژی پلیمر (12 جلد)(چااو)
    تقطیر و کاربردهای آن درطراحی بهینه  ی  واحدهای جداسازی  (پتلیک)
    و...


حل المسائل های مهندسی شیمی

    حل المسائل موازنه جرم و انرژی  (هیمل بلاو)
    حل المسائل مکانیک سیالات  (فاکس)
    حل المسائل مکانیک سیالات  (مانسون)
    حل المسائل مکانیک سیالات  (سنجل)
    حل المسائل مکانیک سیالات  (استرتیر)
    حل المسائل شیمی فیزیک  (اتکینز)
    حل المسائل انتقال حرارت  (اینکروپرا)
    حل المسائل انتقال حرارت  (هولمن)
    حل المسائل انتقال حرارت  (سنجل)
    حل المسائل عملیات واحد (مکیب)
    حل المسائل کنترل (اوگاتا)
    حل المسائل پدیده های انتقال  ( برد)
    حل المسائل ترمودینامیک (ون وایلن– زونتاگ)
    حل المسائل ترمودینامیک  (سنجل)
    حل المسائل ترمودینامیک  (اسمیت، ون نس)
    حل المسائل ترمودینامیک (سندلر)
    و...

قیمت : 34000 تومان

خرید پستی

بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی (نسخه شماره 4) آموزشی مهندسی شیمی (نسخه شماره 4) بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی
اخبار روزنامه ها