آموزش کاربردی نرم افزار SAP جهت طراحی انواع سازه ها

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   22 دی 1390-12 January 2012بازدید 2292آموزش کاربردی نرم افزار SAP جهت طراحی انواع سازه ها

(ساختمان ، سوله ، مخزن)
دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

عرصه های تخصصی : سازه و ژئوتکنیک
مدت دوره : 50 ساعت
زمان برگزاری : دوشنبه و چهارشنبه  19-16
تاریخ شروع دوره : 90/11/10
شهریه دوره : 680.000 تومان
محل برگزاری : میدان آرژانتین بلوار بیهقیآموزش کاربردی نرم افزار SAP طراحی انواع سازه ها
اخبار روزنامه ها