دوره آموزشی اجرای محوطه، جداول و فضای سبز

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 بهمن 1390-04 February 2012بازدید 2250


دوره آموزشی اجرای محوطه، جداول و فضای سبز

زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه 21-15 (دو روزه)
مدت به ساعت : 12
تاريخ شروع : 27/11/90
ظرفيت : دارد
مبلغ به تومان : 1400000
محل برگزاری : میدان آرژانتین بلوار بیهقی
دوره آموزشی اجرای محوطه جداول فضای سبز
اخبار روزنامه ها