دوره آموزشی مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 3494دوره آموزشی مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران


گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11623111 پنجشنبه و جمعه 30/17-30/8 18 91/07/27 دارد 3800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

دوره آموزشی مدیریت HSE کارگاه ساختمانی دوره آموزشی  
اخبار روزنامه ها