آشنایی با ضوابط ساخت‌وساز شهری و ملاک عمل در شهرداری‌ها (منطبق بر آخرین بخشنامه‌های شهرداری تهران) (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 6901
آشنایی با ضوابط ساخت و ساز شهری و ملاک عمل در شهرداری‌ها (منطبق بر آخرین بخشنامه‌های شهرداری تهران)(3 روزه)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11217112 سه شنبه و چهارشنبه 22-15 و پنجشنبه 21-15 20 91/09/14 دارد 3600000محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیضوابط ساخت و ساز شهری شهرداری‌ بخشنامه‌های شهرداری
اخبار روزنامه ها