پودمان آموزشی ریاست کارگاه ویژه ساخت و سازهای شهری و انبوه سازی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1410
پودمان آموزشی ریاست کارگاه ویژه ساخت و سازهای شهری و انبوه سازی (جامع ترین دوره تخصصی در حوزه اجرا و سرپرستی کارگاه های ساختمانی با سرفصل های منحصر به فرد از مرحله تجهیز کارگاه تا تحویل پروژه)-با گواهینامه شایستگی مدیریت حرفه ای و مدرک ( BSM )

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
02-11- 16 دوشنبه و چهارشنبه 22-16 240 91/03/31 دارد 19200000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 کارگاه ویژه ساخت و سازهای شهری انبوه سازی
اخبار روزنامه ها