سمینار آشنایی با دوره جامع معماری داخلی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   14 آبان 1392-05 November 2013بازدید 1687
سمینار آشنایی با دوره جامع معماری داخلی (سبک آموزش،سرفصل‌ها،ویژگی‌ها و ...)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيت
1901510-2 سه شنبه 19-17 2 91/02/19 دارد

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


دوره جامع معماری داخلی
اخبار روزنامه ها