کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی در پروژه های ساختمانی (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1678
کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی در پروژه های ساختمانی (دو روزه)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
16-16-01 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 12 91/04/22 دارد 1600000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


اصول برنامه ریزی پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها