کارگاه آموزشی مروری بر مقررات ملی ساختمان

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1376
کارگاه آموزشی مروری بر مقررات ملی ساختمان

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران


گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
16-27-01 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 12 91/02/21 دارد 1600000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 مقررات ملی ساختمان
اخبار روزنامه ها