آموزش صورت وضعیت نویسی همراه با نرم افزار تدبیر و تکسا

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 16846
آموزش صورت وضعیت نویسی همراه با نرم افزار تدبیر و تکسا

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
13-13-01 چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه 22-15 20 91/03/03 دارد 2600000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


وضعیت نویسی همراه نرم افزار تدبیر و تکسا
اخبار روزنامه ها