تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها و مدیریت آن(یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 2097
تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها و مدیریت آن(یک روزه)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11818106 پنجشنبه و جمعه 20-15 10 91/07/20 دارد 1800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیتجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها و مدیریت آن
اخبار روزنامه ها