کارگاه آموزشی نکات حقوقی مهم برای مدیران اجرایی در پروژه های ساختمانی(2 روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1911
کارگاه آموزشی نکات حقوقی مهم برای مدیران اجرایی در پروژه های ساختمانی(2 روزه) 

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)توضيحات
16-28-01 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 12 91/03/04 دارد 1600000 - ثبت نام

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 


مدیران اجرایی پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها