آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری ترسیمی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   06 خرداد 1391-26 May 2012بازدید 3917
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری ترسیمی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
18-12-11 دوشنبه،چهارشنبه20-16 و پنجشنبه 13-9
24 91/05/09 دارد 2780000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


معماری ترسیمی
اخبار روزنامه ها