سمینار رایگان آشنایی با نرم افزارهای معماری

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   27 تیر 1391-17 July 2012بازدید 1318
سمینار رایگان آشنایی با نرم افزارهای معماری

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران


گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
19013100 سه شنبه 20-18 2 91/04/27 دارد 0


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

سمینار رایگان آشنایی با نرم افزارهای معماری
اخبار روزنامه ها