سمینار تخصصی اشکالات رایج در اجرای ساختمان های فلزی و راهکارها

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   14 مهر 1391-05 October 2012بازدید 1773
سمینار تخصصی اشکالات رایج در اجرای ساختمان های فلزی و راهکارها

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
71-02-05 پنجشنبه 18-9 9 91/07/20 دارد 1450000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیسمینار تخصصی اشکالات رایج در اجرای ساختمان های فلزی و راهکارها
اخبار روزنامه ها