دوره جامع اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه های فولادی و بتنی- ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز-غیر عمرانی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 خرداد 1391-07 June 2012بازدید 2795
دوره جامع اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه های فولادی و بتنی- ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز-غیر عمرانی


گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
14-01-32 یکشنبه و سه شنبه 22-19 90 91/03/21 دارد 9800000


مکان:تهران-میدان آرژانتین
دوره جامع اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری سازه های فولادی و بتنی
اخبار روزنامه ها