آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار P6)Primavera)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 4430
آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار P6)Primavera)دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11612192 پنجشنبه 21-17 40 91/08/25 دارد 4800000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی
آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار P6)Primavera)
اخبار روزنامه ها