آموزش کامل AutoCad دو بعدی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 2939
آموزش کامل AutoCad دو بعدی


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11419231 پنجشنبه 30/12-30/8 40 91/08/25 دارد 3900000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیآموزش کامل AutoCad دو بعدی
اخبار روزنامه ها