پرزانته معماری همراه با آموزش کاربردی (Photoshop & Corel)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 2447
پرزانته معماری همراه با آموزش کاربردی (Photoshop & Corel)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11418109 جمعه 19-16 30 91/08/19 دارد 3800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی
پرزانته معماری آموزش کاربردی
اخبار روزنامه ها