آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات مکانیکی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   23 امرداد 1391-13 August 2012بازدید 4150
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات مکانیکی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
31116105 چهارشنبه 22-16 و پنجشنبه، جمعه 20-14 72 91/06/01 دارد 7900000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیآمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات مکانیکی
اخبار روزنامه ها