دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 3783
دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی) 

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11810173 شنبه و یکشنیه 22-19 50 91/09/11 دارد 7950000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


دوره جامع متره تهیه صورت وضعیت ابنیه
اخبار روزنامه ها