آموزش کاربردی Civil 3D جدیدترین نرم افزار جامع راه و نقشه برداری با قابلیت های فراتر از LAND

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 2361آموزش کاربردی Civil 3D جدیدترین نرم افزار جامع راه و نقشه برداری با قابلیت های فراتر از LAND

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
15-02-16 یکشنبه 19-16 36 91/04/25 دارد 4500000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

آموزش کاربردی Civil 3D
اخبار روزنامه ها