دوره جامع معماری داخلی با متد جدید و 100 % کاربردی (به همراه آموزش نرم افزارهایRhino و V-Ray)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 2299
دوره جامع معماری داخلی با متد جدید و 100 % کاربردی (به همراه آموزش نرم افزارهایRhino و V-Ray)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11411133 شنبه و دوشنبه 13-9 160 91/08/22 دارد 17000000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


دوره جامع معماری داخلی با متد جدید 100 % کاربردی Rhino V Ray
اخبار روزنامه ها