نحوۀ تنظیم انواع قراردادهای معمول در ساخت و سازها

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   09 امرداد 1391-30 July 2012بازدید 1690
نحوۀ تنظیم انواع قراردادهای معمول در ساخت و سازها

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
13-04-09 دوشنبه 22-19 40 91/05/23 دارد 4800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 نحوۀ تنظیم انواع قراردادهای معمول در ساخت و سازها
اخبار روزنامه ها