اسکیس موضوعی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1314
اسکیس موضوعی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران


گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11430110 سه شنبه 20-10 10 91/04/13 دارد 200000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


اسکیس موضوعی
اخبار روزنامه ها