آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات برقی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 شهریور 1391-06 September 2012بازدید 3943
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات برقی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
31117108 6  روز متوالی 22-14
45 91/06/22 دارد 5400000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات برقی
اخبار روزنامه ها